μεταρρυθμίσω

μεταρρυθμίσω
μεταρρυθμίζω
change the form
aor subj act 1st sg
μεταρρυθμίζω
change the form
fut ind act 1st sg
μεταρρυθμίζω
change the form
aor subj act 1st sg
μεταρρυθμίζω
change the form
fut ind act 1st sg
μεταρρυθμίζω
change the form
aor ind mid 2nd sg (homeric ionic)
μεταρρυθμίζω
change the form
aor ind mid 2nd sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”